MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Zout

Zout is belangrijk voor de smaak van brood en maakt het deeg beter verwerkbaar. Het zorgt ook voor een beter volume, een krokantere korst en een langere malsheid doordat het het vocht in het brood langer vasthoudt. Het zout dat bakkers gebruiken, is speciaal bakkerszout, dat rijker is aan jodium dan het gewone keukenzout. De Belgische bevolking krijgt namelijk niet voldoende jodium binnen, en de toevoeging in een basismiddel als brood moet dat tekort op een eenvoudige manier opvangen. Meer informatie vind je in het Convenant bakkerszout.

Te veel zout (natriumchloride) verhoogt mogelijk de bloeddruk. De gemiddelde zoutinname van volwassenen in België bedraagt ongeveer 10,5 g per dag. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om de zoutconsumptie terug te brengen tot minder dan 5 g per dag, zie ook het Nationale Voedings- en Gezondheidsplan Stop het Zout. Daarom is er ook afgesproken een maximum toegelaten hoeveelheid zout in bakkerijproducten te gebruiken.

Kleine en grote bakkerijen zetten zich zo al jaren samen in voor minder zout in ons dagelijks brood. Jaar na jaar daalt het zoutgehalte in brood stapsgewijs. Klik hier voor toegestane claims over het zoutgehalte. 

Delen via