MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Contact

HomeContact

Contact

VZW Instituut Brood & Gezondheid
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
België

Voor persvragen

U kunt mailen naar info@broodengezondheid.be

Voor consumentenvragen

Graag verwijzen wij naar de FAQ op onze website

Delen via

Contact