MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Zout

Zout is niet alleen onmisbaar voor de bereiding en smaak van brood, het is ook belangrijk voor de gezondheid. Meer informatie over zout in brood vind je hier.

Gezondheid
Zout