MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Over ons

HomeOver ons

Over ons

Brood, waar wij allen zo vertrouwd mee zijn, is verweven met onze eetcultuur. Iedereen is ermee opgegroeid. Iedereen is er groot mee geworden. Brood is namelijk lekker. Brood kan je op alle manieren en op alle momenten eten. Het heeft een prominente plaats in ons leven. Maar brood brengt je bovenal in beweging. De goede voedingsstoffen in brood geven je energie.

Toch twijfelen steeds meer mensen aan brood. Ze twijfelen omdat ze ‘dingen hebben gehoord’, omdat anderen het ‘zeggen of schrijven’. In de (sociale) media, van vrienden, tijdens de lunch op het werk. Is brood nog wel gezond?

Steeds minder mensen lijken te weten hoe het echt zit. En daar willen wij verandering in brengen in volle onafhankelijkheid en los van enig commercieel belang. Dat doen we door mensen te informeren met de juiste, wetenschappelijk onderbouwde kennis. Kennis over de positieve eigenschappen van brood, maar ook over wanneer brood niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld vanwege medische redenen.

Informatie die wetenschappelijk is onderbouwd en gevalideerd door academici. Informatie die wél betrouwbaar is. Een open en eerlijk verhaal. Want met de juiste kennis maak je de juiste beslissingen.

  • Federatie van Grote Bakkerijen van België (FGBB)
  • Vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders (UNIFA)
  • Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders (KVBM)

Contact

VZW Instituut Brood & Gezondheid
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
België

Voor persvragen

U kunt mailen naar info@broodengezondheid.be

Voor consumentenvragen

Graag verwijzen wij naar de FAQ op onze website

Delen via

Over ons