MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Meel

Het belangrijkste ingrediënt van brood is gemalen graan. Meestal komt dat van de tarwekorrel maar het kan ook van andere granen afkomstig zijn, zoals rogge, maïs, haver of gerst. Van het gemalen graan wordt volkorenmeel, meel of bloem gemaakt. Wordt de hele korrel vermalen, dan spreken we van volkorenmeel omdat de volle korrel met kiem en zemel erin is verwerkt. Brood op basis van volkorenmeel heet volkorenbrood. In niet-volkorenmeel wordt slechts een deel van de kiemen en zemel verwerkt, de rest is eruit gezeefd. Daardoor is het meel lichter van kleur. Het wordt gebruikt voor bruinbrood. Als alle zemelen en kiemen uit het meel worden gezeefd, heet het bloem. Van bloem wordt witbrood gemaakt. Meergranenbrood kan zowel van bloem, meel als volkorenmeel gemaakt zijn.