MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeRegelgevingVoedingsclaims

Voedingsclaims

Een voedingsclaim op het etiket zegt iets positiefs over de samenstelling van een product. De claims ‘light’ of ‘vezelrijk’ zijn er voorbeelden van. Klik hier voor meer informatie over vezels.

Een voedingsmiddel moet voldoen aan de eisen van een claim om die te mogen dragen. Een voedingsclaim mag alleen worden gebruikt als hij op de Europese lijst van goedgekeurde claims staat. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) houdt toezicht op deze claims.


Voedingsclaims voor brood
 

Vezel

Brood moet voldoen aan bepaalde voorwaarden als het aan de volgende claims voor vezel wil voldoen:

  • Bron van vezels: het brood bevat minimaal 3 gram vezel per 100 gram brood of levert 1,5 gram vezel per 100 kcal.
  • Vezelrijk: het brood bevat minimaal 6 gram vezel per 100 gram brood of 3 gram vezel per 100 kcal.

Zout/ natrium

Vanaf 13 december 2014 is het alleen nog verplicht het zoutgehalte te vermelden op het etiket. Zout bestaat deels uit natrium. Om de hoeveelheid natrium te verkrijgen deel je het zoutgehalte door 2,5.

Voor het zoutgehalte zijn de volgende claims toegestaan:

  • zoutarm of natriumarm: maximaal 0,3 gram keuken- of bakkerszout per 100 gram
  • zeer laag zoutgehalte of natriumgehalte: maximaal 0,1 gram keuken- of bakkerszout per 100 gram
  • zoutloos of natriumvrij: maximaal 0,013 gram keuken- of bakkerszout per 100 gram
  • geen natrium/zout toegevoegd

Vitamines/mineralen

Voor het vitamine- en mineralengehalte zijn deze claims toegestaan:

  • bron van [naam vitamine en/of mineraal]: ten minste 15% van de referentie-inname per 100 gram
  • rijk aan [naam vitamine en/of mineraal]: ten minste 30% van de referentie-inname per 100 gram

Koolhydraten

In tegenstelling tot vetarm en zoutarm komt de claim koolhydraatarm niet voor in de lijst met toegestane voedingsclaims. Wel toegestaan is de claim ‘verlaagd koolhydraatgehalte’ als een brood ten minste 30% minder koolhydraten bevat dan gemiddeld aanwezig in de broodsoort in kwestie.

In de categorie brood is toegevoegd suiker als ingrediënt niet toegestaan. Voor speciaalbrood en producten van de fijnbakkerij is de volgende claim over toegevoegde suikers wel toegestaan:

  • Zonder toegevoegde suikers: aan het product zijn geen mono- of disachariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen toegevoegd. Als een levensmiddel van nature suikers bevat, moet ook op het etiket staan: ‘Dit product bevat van nature aanwezige suikers.’ 
Regelgeving
Voedingsclaims