MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Speciaalbrood

Speciaalbrood is brood waaraan een of meer andere ingrediënten zijn toegevoegd, zoals suikers, melk, zaden, gluten of moutextract. 

Melkbrood

Aan melkbrood moet een zekere hoeveelheid volle melk of melkpoeder worden toegevoegd.