MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Diabetes

De meest bekende vormen van diabetes (of suikerziekte) zijn diabetes type 1 en type 2. Diabetes is een chronische, ongeneeslijke aandoening. Het lichaam produceert onvoldoende insuline of is ongevoelig voor het effect van insuline. Daardoor kan suiker vanuit de voeding onvoldoende worden opgenomen in de verschillende cellen om daar als energiebron te dienen. Dat verhoogt het bloedsuikergehalte (hyperglycemie). Daarmee gaan vaak stoornissen in de bloedvetten (cholesterol) en de bloeddruk gepaard. Diabetes is een van de meest frequent voorkomende chronische ziekten van onze samenleving. Het risico op overlijden door hart- en vaatlijden, op blindheid en op nierbeschadiging is groter. Voor meer informatie over diabetes verwijzen wij graag naar de Diabetes Liga.

Het is een fabel dat mensen met diabetes geen of minder koolhydraten moeten consumeren. Ook voor hen geldt de aanbeveling dat minimaal 55% van de energie uit complexe koolhydraten moet worden gehaald zoals zetmeel. Dat kan mede worden bereikt door 5 tot 12 sneden brood per dag te eten. Brood bestaat voor een groot deel uit koolhydraten en alle soorten kunnen gewoon worden gegeten. Wel moeten de hoeveelheid brood en het soort beleg per eetmoment aangepast zijn aan de hoeveelheid insuline. Dat kan in overleg met een diëtist worden bepaald. 

Trefwoorden