MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeNieuwsBrood maakt deel uit van een duurzaam dieet!

Brood maakt deel uit van een duurzaam dieet!

De absolute duurzaamheid meten van een voedingsproduct is zo goed als onmogelijk, omdat men nooit alle relevante aspecten in rekening kan brengen en/of voldoende nauwkeurig kan inschatten. Maar men kan wel producten met elkaar vergelijken voor een bepaald aantal aspecten en dan scoort brood goed: voor een zelfde voedingswaarde wordt er relatief weinig water gebruikt, zeker in vergelijking met producten van dierlijke oorsprong.

Ook worden per kilocalorie relatief weinig broeikassen uitgestoten tijdens de levenscyclus van graan tot boterham. De uitstoot die er is, bevindt zich vooral ter hoogte van de productie van de granen. En dat is dan weer hoofdzakelijk toe te schrijven aan het hoge gebruik van kunstmeststoffen (en de grote hoeveelheid –voorlopig nog dominant fossiele- energie die nodig is voor de productie daarvan).

De broeikasgasuitstoot is ook sterk afhankelijk van de afstanden die de gebruikte granen afleggen tussen locatie van productie en finaal gebruik, maar doorgaans is het mogelijk om de nodige granen op niet al te grote afstand te telen. Brengt men ook de gezondheidsaspecten in rekening, in het bijzonder dan van volkoren producten, dan wordt het duurzaamheidspaspoort van brood wellicht nog fraaier. En laten we tenslotte ook niet vergeten dat brood al heel lang smaakvol deel uitmaakt van vele gemeenschappen en culturen op Aarde; ook dat maakt deel uit van een geïntegreerde inschatting van duurzaamheid.  

 Dr. Ir. Frank Nevens

 

Docent duurzame productiesystemen in landbouw en voeding
Universiteit Gent, België, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen