MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeNieuws85% van de Belgen ziet brood als cultureel erfgoed

85% van de Belgen ziet brood als cultureel erfgoed

Brood blijft belangrijk voor een gebalanceerd dieet

Grootschalig onderzoek in de Benelux naar de broodconsumptie bevestigt de belangrijke plaats die brood inneemt in onze eetgewoonte. Dat brood al zo lang een belangrijke plaats bekleedt, komt volgens de respondenten omdat brood duurzaam, lekker, voedzaam, rijk aan vezels, gezond en makkelijk is.

85% van de Belgen ziet brood als cultureel erfgoed. 78% procent van de Belgen kan zich geen leven zonder brood voorstellen. Ze geven aan dit van huis uit te hebben meegekregen.

Brood onmisbaar

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 84 procent van de ondervraagden brood ziet als een onmisbaar onderdeel in een gebalanceerd dieet. Brood wordt vooral gewaardeerd omdat het smaakvol en gemakkelijk is en omdat het vezels en goede voedingsstoffen bevat. Consumenten kopen vooral wit- en meergranenbrood, gevolgd door volkorenbrood. Met name huishoudens met kinderen kiezen vaker voor witbrood.

Meer gehecht aan brood dan aan andere voedingsmiddelen

Het onderzoek laat ook zien dat de respondenten meer gehecht zijn aan brood dan aan andere voedingsmiddelen. Het verschil is vooral groot in vergelijking met andere graanproducten, zoals muesli en cereals. Fruit en yoghurt worden ook gewaardeerd, maar de band is minder sterk dan die met brood.

“De resultaten van het onderzoek laten zien dat ondervraagden het bakkersambacht en hun producten naar waarde schatten,” concludeert Liesbeth Inghelram, Conservator, Bakkerijmuseum Veurne. “Het feit dat brood nog altijd op sleutelmomenten op tafel komt, zoals de pistolets op zondag, worstenbroodjes en appelbollen op Verloren maandag, klaaskoeken op Sinterklaas of belegde broodjes bij een rouwmaaltijd, bewijst dat brood emotioneel een belangrijke rol speelt in het leven van de Belg.”

Het goede verhaal over brood verteld

De bakkerijsector voert op dit moment campagne om te laten zien hoe bijzonder brood is. Onder de titel ‘Brood, een goed verhaal’ worden Belgen eraan herinnerd welke rol brood speelt in een gebalanceerd dieet en krijgen consumenten betrouwbare informatie over de voedingswaarde van de verschillende broodsoorten. De sector geeft hiermee ook antwoord op de kritiek die brood de afgelopen jaren soms te verduren heeft gehad.

Professor Theo Niewold, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de KU Leuven,
erkent het belang van brood voor een gezonde levensstijl: “Brood is al eeuwenoud maar nog steeds een essentieel onderdeel van een gebalanceerd dieet. Brood is een goede leverancier van heel wat voedingsstoffen zoals koolhydraten, die onze belangrijkste energiebron zou moeten zijn,​ en vitamines. Volkorenbrood levert niet alleen complexe koolhydraten, maar onder andere ook vezels die onze darmen voeden en helpen bij het ontlasten.”

Betrouwbare informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Blauw Research onder 1.000 Belgische gezinnen met kinderen, gepensioneerden en alleenstaanden via een online en telefonische enquête. Respondenten hebben geen vergoeding ontvangen voor deelname. Het onderzoek maakt deel uit van de campagne Brood, een goed verhaal. Het doel van deze campagne is om de broodconsumptie te stabiliseren.

Alle informatie over brood en gezondheid binnen de campagne is afkomstig uit wetenschappelijke bronnen en voldoet aan de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad. Op deze manier voldoet de bakkerijsector aan de groeiende vraag van de consument naar betrouwbare informatie rondom voeding en gezondheid.