MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeNieuwsTe kleine inname volkorengranen wordt DE prioriteit

Te kleine inname volkorengranen wordt DE prioriteit

tekort-volkoren-granen-prioriteit

De nieuwe gegevens voor 2016 van het Global Burden of Disease-onderzoek geven een geactualiseerde interpretatie van de voedingsprioriteiten. Een te kleine inname van volkorengranen blijkt de factor die het zwaarst doorweegt op onze gezondheid.

De Global Burden of Disease Study is een gigantisch project dat al sinds 1990 wereldwijd de mortaliteit en morbiditeit voor 330 ziekten opvolgt. De actualisering met de gegevens van 2016 is een belangrijke gebeurtenis en wordt in het nieuwste nummer van The Lancet uitgebreid belicht. De nieuwe cijfers vormen het recentste overzicht van de gezondheidssituatie in de wereld en kunnen worden gerangschikt volgens gebied, land, risicofactor enz. Op wereldschaal veroorzaken niet-overdraagbare ziekten momenteel 72,3% van de mortaliteit en blijken ischemische hartziekten de voornaamste doodsoorzaak.

Volkorengranen, fruit, noten en zaden in de top drie

De GBD 2016 pakt ook uit met een nieuwe rangschikking van alle voedsel- en nutritionele factoren die aan ons gezondheidskapitaal vreten. Die morbiditeitslast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Years) of levensjaren gecorrigeerd voor ziekte en vroegtijdige sterfte. In deze nieuwste versie is de onvoldoende inname van volkorengranen opgeklommen naar de eerste plaats bij de verloren gezonde levensjaren, met een score van meer dan 600 DALY’s per 100.000 personen, [B1] gevolgd door een onvoldoende inname van fruit (545 DALY’s) en noten en zaden (454 DALY’s). Een te hoge natriuminname staat op de vierde plaats, gevolgd door een te lage inname van groenten, omega 3, vezels en peulvruchten.

Rood vlees en gesuikerde dranken: een probleem of toch niet?

Het voordeel van deze rangschikking is dat ze een nauwkeurig beeld geeft van de voedingsprioriteiten. Die staan duidelijk in tegenstelling met de vaakst geviseerde veronderstelde boosdoeners. Zo blijkt een bovenmatige consumptie van gesuikerde dranken voor de algemene bevolking slechts op de vijftiende plaats van voedingsfactoren te staan, met een totaal van amper tien DALY’s. Een te hoge consumptie van rood vlees scoort slechts 39 DALY’s, terwijl een te lage inname van omega 3 goed is voor 240 DALY’s!

Volgens dit model, dat op dit moment het best gedocumenteerde is, zou alleen al meer volkorengranen eten je heel wat meer gezonde levensjaren opleveren dan minderen met rood vlees en gesuikerde dranken. Natuurlijk hoeft het ene het andere niet uit te sluiten…

Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden Diseases 2016.