MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeNieuwsBrood & Gezondheid: Eindelijk betrouwbare informatie!

Brood & Gezondheid: Eindelijk betrouwbare informatie!

Een recente enquête wijst uit dat heel wat Belgen het belang van brood in een evenwichtige voeding slecht inschatten. Daarom lanceert de vzw Brood en Gezondheid haar nieuwe info site www.broodengezondheid.be, een betrouwbare en erkende referentie over het verband tussen brood en gezondheid.

Door de grote hoeveelheid niet-wetenschappelijke informatie over brood, gluten en gezondheid weten veel Belgen niet meer wat ze moeten denken. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze hun voedingsgewoonten veranderen. Dit blijkt uit een enquête gerealiseerd door Market Probe in april 2015 bij 826 personen tussen 25 en 55 jaar oud waarbij de angst om te verdikken als belangrijkste reden genoemd wordt om minder brood te eten.

Informatiebronnen
Uit deze enquête leren we dat Belgen hun informatie over brood en gezondheid vooral bij familie en vrienden halen, die met 17% de meest genoemde informatiebron vormt. De meest betrouwbare bron zijn ze echter niet, want familie en vrienden komen hier slechts op de derde plaats (25%), na de dokter (38%) en de diëtist of voedingsdeskundige (35%). Wel is de interesse in goede en betrouwbare informatie over brood groot, want ongeveer zeven op de tien deelnemers (68%) zeggen geïnteresseerd te zijn in een site over brood. Gezondheid is daarbij het thema waarvoor de belangstelling het grootst is. Kortom, er is veel vraag naar informatie over brood en gezondheid.

Nieuw platform
Om het tekort aan betrouwbare bronnen aan te pakken heeft de vzw Instituut Brood en Gezondheid de site www.broodengezondheid.be gecreëerd. Hierdoor is eindelijk alle nuttige informatie over brood en gezondheid verzameld op één locatie: broodsoorten, brood in een evenwichtige voeding, overgevoeligheid aan bepaalde voedingsmiddelen. De wetenschappelijke betrouwbaarheid van de informatie wordt gecontroleerd door academische experten, zodat klanten over een betrouwbare referentie beschikken en de bakker kan hen hierover inlichten.

Over de VZW Brood & Gezondheid
De missie van de vzw Instituut Brood en Gezondheid is betrouwbare en objectieve informatie verstrekken over de relatie tussen brood en gezondheid. Dit initiatief heeft vorm gekregen dankzij een aantal professionele federaties: de Federatie van Grote Bakkerijen van België (FGBB), de Vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders (UNIFA) en de Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders (KVBM). Het initiatief krijgt de steun van een wetenschappelijk comité bestaande uit academici en experten die de informatie valideren. Meer informatie op www.broodengezondheid.be.