Medegefinancierd door de Europese Unie
De Europese Unie steunt campagnes
voor de promotie van
hoogwaardige landbouwproducten

Contact

VZW Instituut Brood & Gezondheid
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
België

Voor persvragen

U kunt mailen naar info@broodengezondheid.be

Voor consumentenvragen

Graag verwijzen wij naar de FAQ op onze website