Medegefinancierd door de Europese Unie
De Europese Unie steunt campagnes
voor de promotie van
hoogwaardige landbouwproducten

Convenant bakkerszout

In het voorjaar van 2009 werd met federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx overeengekomen keukenzout door gejodeerd zout te vervangen. Aanleiding daarvoor was een te lage jodiuminname onder de Belgische bevolking. Sindsdien wordt in brood gejodeerd zout met een matig jodiumgehalte (15 tot 20 mg/kg) gebruikt.

Met deze aanpassing helpt de bakkerijsector het jodiumtekort van de Belgische bevolking op te lossen. Er werd een convenant opgericht als bevestiging van dit engagement. De Belgische bakkerijsector engageerde zich daarmee om zout in brood en bakkerijproducten te vervangen door gejodeerd zout.

Belangrijke kanttekening bij dit convenant is dat het gebruik van gejodeerd zout niet mag leiden tot méér gebruik van zout. Jodiumverrijkt zout is geen gezonder zout, maar zout met een toegevoegde waarde. Bakkers moeten zich dan ook houden aan de toegelaten maximumhoeveelheid zout in brood. Klik hier voor meer informatie over jodium.

TrefwoordenJodium