Campagne gefinancierd met steun van de Europese Unie
De Europese Unie steunt campagnes
voor de promotie van
hoogwaardige landbouwproducten

Gezondheidsclaims

Een gezondheidsclaim zegt iets over het effect van een voedingsmiddel of voedingsstof op de groei, ontwikkeling of functies van het lichaam. Voorbeelden zijn: ‘Vitamine B1 draagt bij aan een normaal energiemetabolisme’ en ‘Vezel uit tarwezemelen draagt bij aan een verhoging van het ontlastingsvolume’. Alleen gezondheidsclaims die op Europees niveau zijn goedgekeurd, zijn toegestaan. Vooraleer een nieuwe claim mag worden gebruikt, moet een uitgebreide procedure worden doorlopen die op Europees niveau is vastgelegd. Er zijn verschillende voorwaarden vooraleer een gezondheidsclaim wordt aanvaard. Zo moet er uitgebreid wetenschappelijk bewijs aanwezig zijn.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft geen gezondheidsclaims goedgekeurd voor voedingsvezels in het algemeen of voor volkoren. Deze begrippen zijn naar de mening van de EFSA onvoldoende bepaald of met andere woorden, te algemeen. Er vallen te veel verschillende voedingsmiddelen en -ingrediënten onder één begrip (rogge, tarwe, haver, rijst, maïs, etc.), waardoor geen specifiek gezondheidseffect kan worden toegekend. 

TrefwoordenGezondheidsclaim