Publicaties

 1. Volksgezondheid en gezin, economische zaken. Koninklijk besluit betreffende brood en andere bakkerijprodukten van 2 september 1985. Internet site van het Belgisch Staatsblad. Beschikbaar via: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. Geraadpleegd 2014 september 22.
 2. Verordering (EG) Nr. 889/2008 VAN DE COMMISSIE van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft. Internet site EU –wetgeving en –publicaties. Beschikbaar via: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20130101:NL:PDF. Geraadpleegd 2014 september 22.
 3. Volksgezondheid en gezin, economische zaken. Koninklijk besluit betreffende meel van 2 september 1985. Internet site van het Belgisch Staatsblad. Beschikbaar via: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 4. Test-Aankoop. Uw dagelijks brood: te duur, te gezouten en voorwerp van prijsafspraken? Internet site Test- Aankoop. Beschikbaar via: http://www.test-aankoop.be/action/pers%20informatie/persberichten/2009/uw-dagelijks-brood-te-duur-te-gezouten-en-voorwerp-van-prijsafspraken. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 5. NUBEL. Belgische voedingsmiddelentabel. Vijfde uitgave. Nubel vzw; 2009.
 6. Hoge Gezondheidsraad. Maten en gewichten. Handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 2010.
 7. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België. Herziening 2009. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 2009.
 8. Stegeman N. Koolhydraten, voedingsvezel en alochol. In: Stegeman N. Voeding bij gezondheid en ziekte.Vijfde druk. Houten: Wolters-Noordhoff Groningen; 2007. P.101-110.
 9. De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-2004: resultaten. Internet site van het wetenschappelijk instituut volksgezondheid. Beschikbaar via: https://www.wiv-isp.be/Epidemio/epinl/foodnl/table04.htm. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 10. VIGEZ. De Actieve Voedingsdriehoek om dagelijks evenwichtig te eten en voldoende te bewegen. Internet site VIGEZ. Beschikbaar via: http://www.vigez.be/uploads/documentenbank/59ea4c46e0916d56464796ca0a8fdec4.pdf. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 11. VLAM. Brood met gejodeerd zout. Internet site ‘alle dagen brood’. Beschikbaar via: http://www.alledagenbrood.be/brood_met_gejodeerd_zout.html. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 12. NICE. Weetjes en feiten. De jodiumstatus in België is verbeterd maar acties blijven nodig. Internet site NICE. Beschikbaar via: http://www.nice-info.be/nl/weetjes-en-feiten?articleID=246. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 13. BASO. De consensus van de BASO. Een praktische gids voor de evaluatie en behandeling van overgewicht en obesitas. s.l. Uitgever: Professor Erik Muls. s.d.
 14. Comissie Voeding van de Vlaams Diabetes Vereniging VZW. Voedingsinterventieprotocol bij diabetes. s.l. s.n. s.d.
 15. Health Grain Forum. Internet site beschikbaar via: https://www.healthgrain.org/. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 16. NICE. Waarom is brood een gezonde energieleverancier? Internet site NICE. Beschikbaar via: http://www.nice-info.be/nl/qa?qaCat=11&v=80. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 17. NICE. Futloos door een tekort aan ijzer? Internet site NICE. Beschikbaar via: http://www.nice-info.be/nl/weetjes-en-feiten?articleID=183. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 18. De Geeter H. Voedingsvezel. De feiten op een rij. Internet site NICE. Beschikbaar via: http://www.nice-info.be/documenten/nutrinews_pdf/01_Voedingsvezel_0911.pdf. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 19. FAVV. De ongezouten waarheid. Internet site FAVV. Beschikbaar via: http://www.favv.be/onzevoeding/mineralen/zout/. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 20. FEVIA. Het nutritioneel beleid van de belgische voedingsindustrie. Internet site Health Belgium. Beschikbaar via: http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@consumerproducts/documents/ie2divers/19066562_nl.pdf. Geraadpleegd op 2014 september 22.
 21. Stegeman N. Zuigelingenvoeding. In: Stegeman N. Voeding bij gezondheid en ziekte.Vijfde druk. Houten: Wolters-Noordhoff Groningen; 2007. P.267-270.
 22. NICE. Gezond beleg. Internet site NICE. Beschikbaar via: http://www.nice-info.be/nl/weetjes-en-feiten?articleID=124. Geraadpleegd op 2014 september 23.
 23. Vande Kerckhove K, Vanhove J. PKU. Praktische gids voor patiënten en zorgverleners. Eerste druk.  Leuven: Uitgeverij Acco; 2003.
 24. Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Samenvattingen van de EU wetgevig. Internet site Europese Unie. Beschikbaar via: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21306_nl.htm.
 25. Finoulst M, Hiele M, Vankrunkelsven P. Glutenvrij dieet evolueert van therapie naar hype. Tijdschr voor Geneeskunde. 2013, 22: 1103-1104.
 26. Horeca Vlaanderen. Nieuwe allergenenwetgeving. Internet site Horeca Vlaanderen. Beschikbaar via: http://www.fedhorecavlaanderen.be/news.php?newsID=653.
 27. NICE. Consument wordt beter geïnformeerd over aanwezigheid allergenen. Internet site NICE. Beschikbaar via: http://www.nice-info.be/nl/nieuws?articleID=249. Geraadpleegd op 2014 september 24.
 28. Sociale zaken. Volksgezondheid en leefmilieu. Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen van13 september 1999. Internet site van het Belgisch Staatsblad. Beschikbaar via: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999091332&table_name=wet. Geraadpleegd op 2014 september 24.
 29. NICE. Nieuwe regels voor voedseletikettering. Nutrinews. 2011, 3: 20-23.
 30. Eur-lex. Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Beschikbaar via: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1924:20100302:nl:PDF. Geraadpleegd op 2014 september 24.